Pit 37 – parę słów na temat rozliczania się online

Formularz PIT-37 powiązany jest z każdymi profitami uzyskiwanymi oraz rozliczanymi poprzez płatnika (np. pracodawcę). Jeżeli dochodzi do nawiązania kontraktu lub poczynienia prac, z tytułu jakich trzeba rozliczyć się samemu, w takim przypadku nie używamy tego dokumentu. Tak więc wszyscy mający dochody na bazie umowy o pracę, zlecenie lub dzieło mają alternatywę skorzystania z opcji rozliczenia preferencyjnego.

rozliczenie PIT online

Autor: Eleleleven
Źródło: http://www.flickr.com

Dokument, jakim jest Pit-37 to standardowa deklaracja, którą tworzy pracobiorca, zleceniobiorca czy też inna postać, za którą zaliczki na podatek ma za misję obliczyć i pobrać płatnik (np. pracodawca, zleceniodawca itp.). Występuje sposobność złożenia PIT-37 online, to znaczy przez Internet. Z takiej formy rozliczenia zdążą się skorzystać również w takim przypadku, gdy rozliczamy się wspólnie z mężem czy też jako postać samotnie wychowująca dziecko.

Przynależy w tym przypadku spełnić podstawowy warunek – tak samo podatnik, jak i jego współmałżonek muszą być uprawomocnieni do rozliczania się przy wykorzystaniu formularza PIT-37. Jeśli któraś z tych postaci może składać wyłącznie PIT-36 to oczywiście tę deklarację winni wypełnić partnerzy.

Gdy przekonasz się, że użyteczne byłyby dodatkowe artykuły na opublikowany temat, to kliknij tu i przeczytaj również inne wiadomości (https://franklincovey.pl/produktywnosc/5d/).

Powinno się podjąć decyzję które z małżonków w formularzu PIT-37 online będzie podatnikiem, a jakie figurować będzie jako małżonek.

Możemy tę kolejność ustalić sami i nie ma to większego znaczenia w rozliczeniu, aczkolwiek trzeba trzymać się ustalonej hierarchii. W przeciwnym wypadku Urząd Skarbowy będzie żądał od nas dostarczenia poprawek zaświadczenia. Więcej w temacie: .

Po wprowadzeniu danych obojga , małżonków, którymi są imiona, nazwisko czy nazwiska numery NIP albo PESEL, a także adres mieszkania przychodzi czas na wpisanie zdobytego zysku w ciągu roku przez małżonków. Muszą oni sumę swoich zarobków podzielić na pół, a później zaokrąglić kwoty do pełnych złotówek. W sytuacji, gdy wielkości po przecinku są większe albo równe 50 groszy, powinno się dopełnić kwotę w górę, kiedy mniejsze – w dół. Zobacz: zobacz .

Rozliczenie wspólne jest w większości wypadków przydatne dla podatników, mimo to są przypadki, w których nie warto rozliczać się preferencyjnie. Podczas gdy jedno z małżonków wykazuje dochód będący zerem, czy też mąż i żona osiągają wyjątkowo różniące się od siebie kwoty, nie dobrze jest korzystać z tej opcji, a w zamian za to sięgnąć po dwa osobne formularze PIT-37.

rozliczanie PIT online

Autor: GotCredit
Źródło: http://www.flickr.com

Do przeprowadzenia formularza PIT-37 online przygotowywane są specjalne programy. Ułatwia to działanie, nie jesteśmy zmuszeni stać w kolejach i nie jest to czasochłonne. Formularz wolno wypełniać zarówno samemu, jak i rozliczać się razem z współmałżonkiem/żoną.