specjalista z zakresu matematyki finansowej rezerwy

Większa część aktuariuszy to wychowankowie kierunków matematycznych i ekonomicznych. Aby osiągnąć polską licencję ubezpieczeniową, trzeba przede wszystkim zdać cztero etapowy sprawdzian przed państwową komisją egzaminacyjną i udowodnić dwuletnią praktyką przebytą pod kontrolą drugiego aktuariusza. Egzamin składa się z części statystycznej, finansowej, spraw z ubezpieczeń majątkowych i życiowych.

zobacz

Autor: dhub limited
Źródło: http://www.flickr.com
Polski test (testy kompetencji) uchodzi za raczej niełatwy, na co argumentem jest mała ilość osób, które zdały go na przestrzeni minionych kilkunastu lat. Jest to profesja zaufania społecznego. Aktuariusz wytycza zapasy aktuarialne i inne główne parametry w ten sposób, aby zagwarantować zabezpieczenie i lukratywność postępowania zakładu ubezpieczeń.

Kluczowym zadaniem aktuariusza zatrudnionego przez towarzystwo ubezpieczeń jest ocena ubezpieczeń, troskliwość o należyty pułap zasobów ubezpieczeniowych, ocena programów reasekuracyjnych, również rozmaitego typu analizy statystyczne i finansowe. Aktuariusz bierze udział w podejmowaniu najwyższych werdyktów zakładu ubezpieczeń.

Najistotniejszym prawem regulującym zawód aktuariusza w Polsce jest Ustawa o działalności ubezpieczeniowej. Z obsługi aktuariuszy korzystają towarzystwa ubezpieczeniowe i towarzystwa reasekuracji. Aktuariusz zawiaduje też pieniężnym bezpieczeństwem pracowniczych planów emerytalnych i innych systemów ubezpieczeniowo-emerytalnych. Aktuariusz odpowiada za dozór nad kontrolowanymi systemami nie tylko przed własnym chlebodawcą, lecz także przed instytucjami dozoru finansowo-ubezpieczeniowego.

Przyrządzanie zestawień jest skomplikowane, toteż oszacowanie rezerw na świadczenia pracownicze, zgodna z KSR 6, winna zostać dokonana z wykorzystaniem wykwalifikowanego aktuariusza. Aktuariusz określa też zasoby na przyszłe świadczenia pracownicze.

W solidny sposób ocenia wysokości odpraw, gratyfikacji jubileuszowych i innych płatności na rzecz pracownika, jakie nie są cząstką jego wynagrodzenia. Zasoby na ów cel, sporządzane strategiami aktuarialnymi, gwarantują lepszą diagnozę wartości jednostki.