Utwardzanie gruntów za pomocą profesjonalnych sprzętów

Najmniej skomplikowanym i zarazem najtańszym rozwiązaniem utwardzania podłoży jest ich automatyczne utwardzanie. Tenże rodzaj wzmacniania gruntów zapewnia dobre rezultaty w ziemiach spoistych.

budowa drogi

Autor: Zakład Usług Inżynierskich APEKS
Źródło: Zakład Usług Inżynierskich APEKS Sp. z o.o.
Gorsze efekty daje, jeżeli chodzi o podłoża sypkie. Do zagęszczania podłoży gruntowych używa się machin o działaniu: ubijającym (przykładowo płyty kanalikowe – szczegóły- jeszcze więcej – wolnospadowe, ubijaki mechaniczne), ugniatającym (przykładowo walce gładkie, okołkowane, ogumione samojezdne lub też przyczepne o różnych naciskach), wibrującym (dla przykładu płyty, walce wibracyjne). Dla wzmacniania gruntów spoistych rekomenduje się stosowanie bardzo ciężkich walców o oddziaływaniu statycznym. Ubijanie winno odbyć się przy wilgotności gruntu zbliżonej do optymalnej, kolejnymi warstwami. Zapraszamy do zgłębienia zagadnienia – badanie geotechniczne gruntu – wartościowa strona.

Najlepiej gęstnieje się płaszczyzny gliniasto – piaszczyste, bardzo trudno natomiast gliniaste. Podczas gęstnienia podłoży sypkich najlepsze rezultaty daje stosowanie walców wibracyjnych. Wzmacniany grunt musi mieć wilgotność optymalną. Jeżeli jest za bardzo suchy to powinno się go zwilżyć a jeżeli jest zbyt wilgotny, wówczas osuszyć grunt. Gęstnienie podłoży miałkich i nazbyt ziarnistych nie powinno mieć miejsca, albowiem nie daje spodziewanych efektów z przyczyny mizernego klinowania się ziaren.

Izolacji poziomej ściany

Autor: SOLBET
Źródło: SOLBET
Maszyny wykorzystywane do zagęszczania gruntu to: walce przyczepne i samojezdne. W zależności od typu działań walce można podzielić na: statyczne, udarowe, wibrujące, zaś walce przyczepna i samojezdne występują w odmianach: statyczne gładkie, statyczne specjalne oraz okołkowane, udarowe, wibracyjne, kołowe ogumione. Kiedy chodzi o walce statyczne gładkie, należyte rezultaty uzyskuje się dla podłoży luźnych. Zaś walce okołkowane – one podobnie jak walce wielokołkowe, przyzwoicie ubijają grunty nie zbite i o grubych ziarnach. Walce ogumione są częstokroć wykorzystywane do zagęszczania wszelakich podkładów, z wyjątkiem piachów równouziarnionych. Zobacz także – sondowania statyczne – link do serwisu lidera w dziedzinie sondowań i badań gruntu.

Walce wibracyjne nadają się do wzmacniania gruntów wszelkiego typu, zwłaszcza podkładów o dużym kącie tarcia wewnętrznego, jakich nie możemy ubić innymi machinami.

Jeżeli masz chęć zgłębić dokładniej informacje na prezentowany wątek, to zobacz tutaj przydatne wskazówki, zawierające dodatkowe newsy.

Ubijarki oraz ubijaki, to także maszyny przeznaczone do ubijania podkładu. Ze względu na rodzaj napędu można podzielić je na: spalinowe, elektryczne oraz pneumatyczne.