Od od jakich czynników uzależniona jest płynność przedsiębiorstwa?

Troską każdego przedsiębiorcy jest zachowanie płynności finansowej prowadzonej firmy. Czy uda się to zrobić zależy między innymi od tego, jak wygląda kapitał obrotowy przedsiębiorstwa.

firma

Autor: Daniel Lobo
Źródło: http://www.flickr.com
Każda firma ma swój majątek obrotowy. Jeśli od tego majątku będą odjęte zobowiązania o charakterze finansowym, które , które przedsiębiorstwo jest winne dostawcom, należności z wobec banku z tytułu zaciągniętych przez firmę kredytów, pieniądze przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatki ujawni się kapitał obrotowy firmy (Cena biznesu). Kapitał obrotowy netto to różnica, która powstanie po odjęciu aktualnych aktywów firmy od krótkoterminowych zobowiązań, które posiada przedsiębiorstwo. Kapitał obrotowy netto powinien być wyższy niż majątek trwały , który jest własnością przedsiębiorstwa. Do najbardziej popularnych środków płatniczych zaliczany jest pieniądz. Funkcje pieniądza są bardzo różne. Funkcje pieniądza to głównie funkcje płatnicze, obrachunkowe oraz transakcyjne. W dużej liczbie przypadków pieniądz spełnia również funkcję motywacyjną.

biznesmeni przy komputerach

Autor: Piotr Drabik
Źródło: http://www.flickr.com
Wiele firm, które obecne są na rynku potrzebują do wykonywania swoich zadań odpowiednich programów komputerowych. Zdecydowana większość przedsiębiorców inwestuje w legalne oprogramowanie (nielegalne oprogramowanie w firmie). Znajdują się jednak i tacy przedsiębiorcy, którzy mimo zagrożenia wysoką karą kupują nielegalne oprogramowanie w firmie. Stosowane nielegalne oprogramowanie w firmie, jeśli zostanie znalezione ciągnie za sobą odpowiedzialność , która ma charakter karny. Właściciel przedsiębiorstwa, który odważył się na zainstalowanie na firmowych komputerach nielegalnego oprogramowania złamał ustalone w naszym kraju prawa autorskie. Właściciel oprogramowania znajduje się pod ochroną przepisów ustawy o ochronie praw autorskich i prawa karnego. Właściciel firmy, który zainstaluje na firmowych komputerach pirackie oprogramowanie nie tylko utraci komputery, ale zostanie pociągnięty do odpowiedzialności , która ma charakter karny. Może zostać ukarany karą grzywny, ograniczeniem wolności, a nawet karą pozbawienia wolności. Nie opłaca się więc kupować nielegalnego oprogramowania. Oszczędności mogą bowiem przerodzić się w bardzo duże kłopoty. Musi wiedzieć o tym każdy, kto decyduje się na kupno nielegalnego oprogramowania do własnej firmy (Cena biznesu).