Selekcja nowych pracowników to trudny proces. Czy warto korzystać z usług agencji pracy?

Rekrutacja pracowników bywa procesem bardzo złożonym, nierzadko więc firmy wspomagają się w nim wyspecjalizowanymi agencjami. Jest to już praktyka powszechnie stosowana, że działy zarządzania zasobami ludzkimi w firmie wynajmują do niektórych zadań agencje doradztwa personalnego. Agencje takie zwykle specjalizują się w rekrutacji określonego rodzaju pracowników, więc są wybierane ze względu na to, czy na przykład jest to praca sezonowa, praca dla studentów czy też rekrutowany jest menadżer wyższego szczebla.

agencja pracy

Źródło: http://www.randstad.pl/

W Polsce działają różne agencje pracy, Warszawa natomiast jest miejscem, gdzie zarejestrowanych jest wiele takich firm. Nie tylko dlatego, że jest najbardziej chłonnym w kraju rynkiem pracy, ale też z tego względu, że mające siedzibę w Warszawie agencje prowadzą rekrutację dla firm w całym kraju. Więcej:

Jednak agencje pracy świadczą nie tylko takie usługi, jak doradztwo personalne i rekrutacja pracowników, w zakres ich kompetencji wchodzą również inne zadania. Należą do nich na przykład programy outplacementowe, czyli programy związane ze zwalnianiem pracowników. Wykorzystywane są one zarówno przy zwolnieniach grupowych, jak i jednostkowych. Firmy korzystają z nich w celu wspomagania swoich klientów, którzy z powodów kryzysu rozstają się z pracownikami, aby procesy te przebiegały w sposób możliwie najbardziej bezkonfliktowy, jak i uruchomienie mechanizmów, by zwalniani pracownicy możliwie szybko znaleźli nowe zatrudnienie.

Netbook SN10E2

Autor: Tabasco PR
Źródło: Tabasco PR

Ponieważ nasze społeczeństwo się starzeje i zmianom ulega jego struktura demograficzna, agencja doradztwa personalnego również wspiera klientów w zarządzaniu wiekiem swoich pracowników w taki sposób, aby zapewnić prace pracownikom w starszym wieku i jednocześnie docierać do młodych. Innym zadaniem agencji doradztwa personalnego jest prowadzenie szkoleń dla swoich klientów. Wiecej w agencji : Randstad. Są to szkolenia (szkolenia iso) o różnej problematyce, która dotyczy zarządzania kapitałem ludzkim. Przykładem są choćby szkolenia dotyczące systemu ocen pracowników, działających systemów motywacyjnych, ale również tego, jak prowadzić negocjacje handlowe, jak zarządzać grupą handlowców. Osobną grupą są szkolenia związane z bezpośrednią obsługą klienta.