Badania rynku łatwe i skuteczne jak nigdy dotąd

Obecny konkurencyjny rynek powoduje, że w dalszej perspektywie czasu utrzymają się na nim tylko firmy świadome oczekiwań i potrzeb aktualnych oraz potencjalnych klientów. Polecanym sposobem na odkrycie tych potrzeb są wszelkiego rodzaju badania rynku. Wśród najczęściej wykonywanych trzeba wymienić między innymi badania: satysfakcji klientów, rozpoznawalności marki, ewaluacji szkoleń, użyteczności stron internetowych.

Ankiety przez internet

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com

Jednym z najpopularniejszych instrumentów przydatnych do odkrycia zdania klientów jest ankieta. Jest ona znanym od wielu lat narzędziem, które polega na tym że respondent dostaje do wypełnienia kwestionariusz z pytaniami półotwartymi, otwartymi lub zamkniętymi. Wyróżniamy wiele rodzajów ankiet np. telefoniczne, pocztowe, czy ankiety on-line .

W czasach coraz powszechniejszego dostępu do internetu coraz większą popularność zyskują narzędzia, które umożliwiają zbieranie informacji online. Takie podejście do sprawy niesie za sobą dużo benefitów niedostępnych w tradycyjnych metodach badania (polecana strona) opinii.

Nowoczesne badania opinii

Autor: Highways Agency
Źródło: http://www.flickr.com

Po pierwsze, niższe koszty. Zmniejsza się ilość wydatków dotyczących obsługi badanych ankietowanych. Jednocześnie skraca się czas potrzebny do zgromadzenia odpowiedzi. Dzięki temu posiadamy bieżący dostęp do najnowszych wyników, które cały czas napływają do systemu. Polepsza się jakość ankiet oraz rośnie ich liczebność.

Dzieje się tak ponieważ ankietowani uzupełniają je z wykorzystaniem internetu w najlepszym dla siebie miejscu, gdy sami posiadają na to czas i ochotę, a nie wtedy gdy zaczepi je ankieter. Ułatwia to przeprowadzanie badań na tematy uznawane przez respondentów za wstydliwe. Na potrzeby wykonywania ankiet wykorzystuje się też w coraz większym stopniu telefonów komórkowych.

Ankiety online to także wielkie ułatwienie pracy przy analizie zgromadzonych wyników. System pozwala na szybkie tworzenie raportów, które można analizować za pomocą wielu narzędzi np. tabel. Dzięki temu łatwiej zauważyć, skomplikowane często, związki między poszczególnymi danymi.