Jeżeli jesteś właścicielem firmy, musisz okazywać się świadom swych zobowiązań oraz udogodnień, z których możesz skorzystać. To bardzo istotne!

Działalność gospodarcza w naszym kraju regulowana bywa licznymi przepisami prawnymi i podatkowymi, a obowiązkiem właściciela firmy okazuje się znać je oraz postępować według ich wytycznych. Odpowiednie przepisy normują zarówno sprawę odprowadzania podatków i przeprowadzania różnorodnych odliczeń, jak także dokumentowania dokonywanych transakcji czy wykonywania obowiązków względem zatrudnionych pracowników. Trzeba poznać te przepisy, aby być pewnym, że postępuje się prawidłowo.

faktura

Autor: Patrik Tschudin
Źródło: http://www.flickr.com
Czy jesteś świadom jak wypisać fakturę vat prawidłowo?

Faktura vat jest rachunkiem wydawanym przez podatnika vat na rzecz kontrahenta nabywającego towar lub wykorzystującego usługi. Przepisy wyraźnie normują, co powinien zawrzeć rzeczony dokument. Faktura vat jest wystawiana w co najmniej dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał jest kierowany do klienta, a sporządzona kopia dla sprzedawcy. Ponadto na dokumencie powinna znaleźć się adnotacja potwierdzająca dokonanie transakcji albo wykonania usługi, datę sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę oraz sumę podatku, kwotę należności, jak też dane dotyczące przedsiębiorcy oraz kupującego. W większości przypadków wystawia się faktury papierowe, niemniej coraz częściej spotyka się faktury elektroniczne.

Możesz odliczyć składki zus, sprawdź, jak to uczynić

Dobrze jest wiedzieć, że jest szansa przeprowadzenia odliczeń składek zusowskich wpłacanych bezpośrednio na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Przepis ten dotyczy tak i pracowników, jak także właściciela firm.

Jeśli fascynuje Cię takie zagadnienie, kliknij tu oraz zdobądź więcej info (http://www.polisy.de/auto-o9). Dobrze jest przeanalizować omawiany w tym miejscu temat bardziej szczegółowo!

Z informacjami tyczącymi wysokości składek można zapoznać się na stronie internetowej zus (zobacz zus od dochodu) odliczenia można dokonać wyłącznie w wypadku składek uregulowanych. Należy również mieć na względzie, że składki wolno odliczać jedynie w roku ich opłacenia, nawet jeżeli tyczą składek zaległych. Szansa dokonania odliczenia nie przechodzi na kolejny rok.

szefowa

Autor: i Hub
Źródło: http://www.flickr.com
Jesteś szefem? Poznawaj obowiązki pracodawcy

Przedsiębiorca zatrudniający pracowników posiada wobec nich wyznaczone obowiązki, które reguluje kodeks pracy. Do najistotniejszych obowiązków pracodawcy zalicza się obowiązek zatrudniania oraz obowiązek uiszczania o czasie wynagrodzenia za pracę. Pracownicy mogą liczyć ze strony pracodawcy także na bezpłatną profilaktykę lekarską, szacunek oraz zachowanie godności w miejscu pracy. Obowiązkiem pracodawcy bywa zapewnić zatrudnionym osobom jak najlepsze warunki do wykonywania pracy, jak także ewentualność zwiększania kwalifikacji.