Skuteczne sposoby podwyższenia skuteczności zespołu ludzi

Zarządzanie procesem produkcyjnym w dużym przedsiębiorstwie to ogromnie trudna praca. Manager winien podołać wielu wyzwaniom, odpowiadać na bieżące problemy nieomal bezzwłocznie. Kierownik winien także przewidywać potencjalne trudności i starać się im zapobiec. Żeby to było możliwe nieodzowna jest mu odpowiednia wiedza. Manager nadzorujący procesy wytwórczości musi zmierzać do udoskonalenia działań. Metodą na to mogą być szkolenia Lean.

szkolenie dla kadry menedżerskiej

Autor: University of Salford Press Office
Źródło: http://www.flickr.com
Metoda owa polega na tym, by w procesie fabrykacji skoncentrować się na wykluczeniu obszarów, gdzie ma miejsce marnowanie zasobów przedsiębiorstwa. Natomiast kierownicy którzy lubią matematykę, do usprawnienia procesów fabrykacji mogą spożytkować strategie statystyczne wyrażane w metodzie Six Sigma, (tzn. dzięki analizie statystycznej w procesie technologicznym możemy dopuścić najwyżej sześć odchyleń od przewidzianego wzorca).

Te zamieszczone tu wpisy z www zaspokoją Twoją dociekliwość, jeżeli przedstawiona w tym artykule kwestia bardzo Cię zafascynowała.

Metoda ta składa się z kilku stopni wtajemniczenia – najwyższym stopniem jest szkolenia six sigma. Szkolenie to przeznaczone jest dla liderów zespołu.

Studia podyplomowe z zakresu w/w umiejętności zestawiać winny elementy tradycyjnych studiów – zatem powinny zawierać wykłady a także ćwiczenia razem z nauczaniem poprzez praktykę – czyli naukę teoretyczną uzupełniać powinny przeróżnego typu warsztaty i gry symulacyjne. Wskazane są również przedsięwzięcia optymalizacyjne w praktyce – to znaczy odwiedziny w przedsiębiorstwach. Adresatami szkolenia Six Sigma mogą być: pracownicy zarządzający biznesami bądź produkcją, specjaliści d/s wprowadzania zmian, konsultanci, absolwenci studiów lic/inż/mgr. Autor

Szkolenie dla firmy

Autor: Wheeler Cowperthwaite
Źródło: http://www.flickr.com
Zamiarem takich studiów jest przekazanie całościowej wiedzy, jak również budowanie postaw jak też umiejętności przydatnych w codziennej pracy. Plan studiów mieści z reguły bloki tematyczne związane z popularnymi koncepcjami kierowania: lean manufacturing szkolenia i Six Sigma szkolenia.

Studia kierowane są do osób, które pragną nie tylko poznać ogół problemów powiązanych z kierunkiem studiów na etapie teorii, ale dodatkowo – przez rozbudowane ćwiczenia warsztatowe jak też gry symulacyjne jak też wizyty w zakładach fabrycznych – w praktyce spożytkować nabytą wiedzę. Finalnie absolwenci otrzymują stosowne certyfikaty poświadczające sfinalizowanie szkolenia Six Sigma.