Starasz się o nową pracę? Przekonaj się , jakie możliwości zaoferują ci poszczególne rodzaje umów

W chwili, jeżeli staramy się o nowe zatrudnienie, znajdujemy przed wymogiem zawarcia istotnych dokumentów, w tym umowy, w oparciu o którą musimy wypełniać powierzone zadania. Dobrze jest już wcześniej dowiedzieć się, czym charakteryzują się poszczególne umowy i jakie korzyści możemy z nich wyciągnąć.

Umowa o pracę – ciągle najpopularniejsza

Umowa o pracę jest zaliczana do powszechnie stosowanych umów (zobacz certyfikat rezydencji podatkowej) ujmujących obowiązki zatrudniającego oraz podwładnego. W jej zapisie znajdują się ważne informacje tyczące podejmowanego zatrudnienia, w tym wysokość pensji, ilość godzin pracy, czy obejmowane stanowisko pracy – przyjrzyj się umowie o pracę. Umowę o pracę podpisuje się na czas próbny, określony lub nieokreślony. Forma umowy ma wielkie znaczenie dla zatrudnionego i pracodawcy, ponieważ reguluje istotne zagadnienia, na przykład długość okresu wypowiedzenia. Przed zawarciem umowy o pracę, trzeba się z dokumentem bardzo starannie zaznajomić.

Kontrakt menedżerski – czym jest?

menedżer

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Coraz częściej można spotkać się również z hasłem kontraktu menedżerskiego, niemniej dla szerokiego grona osób jest ono zupełnie nieklarowne. Kontrakt menedżerski staje się jedną z form zatrudnienia, jednakże nie reguluje go kodeks pracy, a osobom wykonującym swe obowiązku na podstawie takiego kontraktu nie przysługują udogodnienia typowe dla umowy o pracę, zatem na przykład urlopy. Kontrakty menedżerskie przeważnie są nawiązywane na wysokim szczeblu zawodowym. Zarząd firmy poleca administrowanie swoją jednostką biznesową odpowiedniej osobie, a ona wypełnia powierzone obowiązki w oparciu o ustalenia zawarte w kontrakcie. W kontrakcie znajduje się zapis regulujący wysokość pensji, jak też zadania zlecone pracownikowi.

Umowa licencyjna – jak ją rozumieć?

Czasami mają miejsce sytuacje, kiedy na polecenie pracodawcy wykonuje się jakiś wytwór oddawany na zasadzie umowy licencyjnej. Dzieje się tak chociażby w przypadku projektowania aplikacji komputerowych, przygotowywania utworów i tym podobnych projektów. W momencie, kiedy nie chce się przenieść praw własności do swego dzieła na rzecz pracodawcy albo zleceniodawcy, można podpisać z nim umowę licencyjną. Wedle jej ustaleń licencjobiorca dostaje wyłącznie licencję na wykorzystanie danego wyrobu na czas zapisany w umowie.

Otwórz ten link obsługa prawna firm wrocław. Tam zobaczysz interesujące fakty na to zagadnienie, opisane w naszymtekście.

Umowy licencyjne są dzielone na wyłączne i niewyłączne Więcej szczegółów na stronie .